Monday, June 2, 2014

Selina (S.H.E) - The Blossom of Youth 青春是 Qing Chun Shi lyrics


qīng chūn shì dào qíng bù zì jīn càn làn de yáng guāng
青春是道情不自禁燦爛的陽光
Youth is an irresistible splendid sunlight

yī shuāng kě wàng fān shān yuè lǐng tòu míng de chì bǎng
一雙渴望翻山越嶺透明的翅膀
A pair of invisible wings which are longing to ride and cross the mountains

pò bù jí dài yào zài wèi lán tiān kōng lǐ bēn xiàng guá-ê ài guá-ê xīn guá-ê mèng
迫不及待要在蔚藍天空裡奔向 我的愛 我的心 我的夢
And which cannot wait to fly towards my love, my heart, my dream

mèng tiong he gè rén shì xīn ài-ê lí
夢中彼個人 是心愛的你
That person in (the) dream, is the beloved you

gěi wǒ bù gù yī qiē de yǒng qì
給我不顧一切的勇氣
Giving me reckless courage

*wǒ yuàn yì
我願意
I’m willing

yòng yī shì jì huàn yī gè nǐ
用一世紀換一個你
To exchange a century for you

yòng ài huàn yī jù yuē dìng
用愛換一句 約定
To exchange love for a word of commitment

yòng jìn shēng mìng huàn yī cháng wú huǐ de zhuī xún
用盡生命 換一場無悔的追尋
To use a lifetime to exchange an unregretful search

qīng chūn shì shèng khui-ê bí-lē hue-luí
青春是盛開的 美麗花蕊
Youth is the blossom of beautiful flowers
qīng chūn shì wān yǒu xiào yǒu lèi zhì rè de yǎn kuàng
青春是彎有笑有淚炙熱的眼眶
Youth is a pair of curvy and glowing eyes with laughter and tears

yī zhǒng shòu shāng yě yào zhōng yú zì jǐ de jué qiáng
一種受傷也要忠於自己的倔強
A type of stubbornness, that although you are hurt you are still staying true to yourself

lǐ zhí qì zhuàng yào zài zhè gè shì jiè shàng liú xià nǐ-ê ài nǐ-ê xīn nǐ-ê mèng
理直氣壯要在這個世界上留下 你的愛 你的心 你的夢
Wanting assuredly to keep your love, your heart, your dream, in this world

mèng tiong he gè rén yǒng yuǎn puê-phuānn nǐ
夢中彼個人 永遠陪伴你
That person in (the) dream, will forever accompany you

shuāng shǒu yī qiān jiù chéng liǎo shī jù
雙手一牽就成了詩句
Once we are holding hands then a verse will be formed

Repeat*

wǒ kě yǐ
我可以
I can

yòng yī dī lèi huàn yī zhèn yǔ
用一滴淚換一陣雨
Exchange a teardrop for a rain shower

yī xiào huàn yī cháng fēng yún
一笑換一場 風雲
A smile for wind and cloud

dàn wǒ zhī yuàn yī wú suǒ qiú de yōng bào nǐ
但我只願 一無所求的擁抱你
But what I wish is nothing but to hug you

qīng chūn shì shèng khui-ê bí-lē hue-luí
青春是盛開的 美麗花蕊
Youth is the blossom of beautiful flowers

qīng chūn shì shèng khui-ê bí-lē hue-luí
青春是盛開的美麗花蕊
Youth is the blossom of beautiful flowers

Translated by Transition @ Asianfanatics.net 
Please credit the translator & link back tohttp://bananaxmushroom.blogspot.com/ (and include this note) if/when transferring elsewhere.

歌 เพลง :青春是 Qing Chun Shi [The Blossom of Youth]
歌手 ศิลปิน:任家萱 Selina (S.H.E)
詞 คำร้อง :徐世珍、吳輝福 Xu Shi Zhen, Wu Hui Fu
曲 ทำนอง:陳小霞 Chen Xiao Xia
Translate by Somtum泰國 │ http://somtum1stland.wordpress.com

青春是道情不自禁燦爛的陽光
qing chun shi dao qing bu zi jin can lan de yang guang
ช่วงวัยรุ่นคือ แสงอาทิตย์ที่อดใจไว้ไม่ให้สาดแสงไม่ได้

一雙渴望翻山越嶺透明的翅膀
yi shuang ke wang fan shan yue ling tou ming de chi bang
ปีกโปร่งแสงคู่หนึ่งที่ปรารถนาจะบินไปยังเทือกเขาสูง

迫不及待要在蔚藍天空裡奔向
po bu ji dai yao zai wei lan tian kong li ben xiang
ทนรอไม่ไหวที่จะได้โบยบินไปในท้องฟ้าสีคราม

*我的愛 我的心 我的夢
รักของฉัน หัวใจของฉัน ความฝันของฉัน


*夢中彼個人 是心愛的你
ในความฝันของตัวฉัน คือเธออันเป็นที่รัก

給我不顧一切的勇氣
gei wo bu gu yi qie de yong qi
ที่ให้ความกล้าหาญทั้งหมดที่ฉันไม่เคยมองหา


我願意 用一世紀換一個你
wo yuan yi yong yi shi ji huan yi ge ni
ฉันยินยอมที่จะใช้เวลา 1 ศตวรรษเพื่อแลกเปลี่ยนกับเธอเพียงคนเดียว

用愛換一句 約定
yong ai huan yi ju yue ding
ใช้ความรักแลกเปลี่ยนกับคำมั่นสัญญาเพียงประโยคเดียว

用盡生命 換一場無悔的追尋
yong jin sheng ming huan yi chang wu hui de zhui xun
ใช้ชีวิตของฉัน แลกเปลี่ยนกับการตามหาที่ๆหนึ่งที่ปราศจากความเสียใจ

*青春是盛開的 美麗花蕊
ช่วงวัยรุ่นคือ เกสรดอกไม้ที่งดงามบานสะพรั่ง

青春是彎有笑有淚炙熱的眼眶
qing chun shi wan you xiao you lei zhi re de yan kuang
ช่วงวัยรุ่น คือ ดวงตาที่ร้อนแรง มีทั้งรอยยิ้ม มีทั้งน้ำตา

一種受傷也要忠於自己的倔強
yi zhong shou shang ye yao zhong yu zi ji de jue jiang
เมื่อได้รับบาดเจ็บก็ต้อง ซื่อสัตย์ต่อความดื้อรั้นของตัวเอง

理直氣壯要在這個世界上留下
li zhe qi zhuang yao zai zhe ge shi jie shang liu xia
มีเหตุผลพูดได้เต็มปากเต็มคำ ต้องเหลือทิ้งเอาไว้บนโลกใบนี้

*你的愛 你的心 你的夢
ความรักของเธอ หัวใจของเธอ ความฝันของเธอ

ஐ✿✿✿ஐ✿✿✿ஐ

*夢中彼個人 永遠陪伴你
ในความฝันของคนๆหนึ่ง จะยืนเคียงข้างเธอตลอดไป

雙手一牽就成了詩句
shuang shou yi qian jiu cheng le shi ju
สองมือจูงมือกันก็จะกลายเป็นกลอนบทหนึ่ง


我願意 用一世紀換一個你
wo yuan yi yong yi shi ji huan yi ge ni
ฉันยินยอมที่จะใช้เวลา 1 ศตวรรษเพื่อแลกเปลี่ยนกับเธอเพียงคนเดียว

用愛換一句 約定
yong ai huan yi ju yue ding
ใช้ความรักแลกเปลี่ยนกับ คำมั่นสัญญาเพียงประโยคเดียว

用盡生命 換一場無悔的追尋
yong jin sheng ming huan yi chang wu hui de zhui xun
ใช้ชีวิตของฉัน แลกเปลี่ยนกับการตามหาที่ๆหนึ่งที่ปราศจากความเสียใจ

*青春是盛開的 美麗花蕊
ช่วงวัยรุ่นคือ เกสรดอกไม้ที่งดงามบานสะพรั่ง

我可以 用一滴淚換一陣雨
wo ke yi yong yi di lei huan yi zhen yu
ฉันสามารถใช้หยดน้ำตาเปลี่ยนสายฝนได้

一笑換一場 風雲
yi xiao huan yi chang feng yun
ใช้รอยยิ้ม เปลี่ยนลมเปลี่ยนก้อนเมฆได้ (*ความหมายโดยนัยคือ เปลี่ยนสถานการณ์)

但我只願 一無所求的擁抱你
dan wo zhi yuan yi wu suo qiu de yong bao ni
แต่ฉันเพียงปรารถนาที่จะกอดเธอโดยไม่จำเป็นต้องร้องขอ

*青春是盛開的 美麗花蕊
ช่วงวัยรุ่นคือ เกสรดอกไม้ที่งดงามบานสะพรั่ง

*青春是盛開的 美麗花蕊
ช่วงวัยรุ่นคือ เกสรดอกไม้ที่งดงามบานสะพรั่ง

0 comments:

Post a Comment